Rehoboth 1
Rehoboth 2
Rehoboth 3
Rehoboth 4
Rehoboth 5
Rehoboth 6
Rehoboth 7
Rehoboth 8
Rehoboth 9
Rehoboth 10
Rehoboth 1
Rehoboth 2
Rehoboth 3
Rehoboth 4
Rehoboth 5
Rehoboth 6
Rehoboth 7
Rehoboth 8
Rehoboth 9
Rehoboth 10

Kerkelijk Centrum Rehoboth, Ede

Opdrachtgever:
Rehoboth

Voor de Hervormde gemeente in Ede is een ontwerp gemaakt voor een centrum met kantoren en ruimten voor bijeenkomsten. Het ruimtelijk programma was voor de locatie te groot om in één bouwlaag onder te brengen, het bestemmingsplan liet qua hoogte echter geen tweede bouwlaag toe..... 

Door op inventieve wijze gebruik te maken van de grote helling in het terrein is een ontwerp gemaakt waarbij toch twee bouwlagen gerealiseerd konden worden. De 'begane grond' is verdiept en ligt eigenlijk als een soort kelder onder het aangrenzende maaiveld. Via taluds en hellingbanen wordt deze ontsloten en zijn een aantal ruimtes van daglicht voorzien.