Mensis 1
Mensis 2
Mensis 3
Mensis 4
Mensis 5
Mensis 1
Mensis 2
Mensis 3
Mensis 4
Mensis 5

Hoofdkantoor Menzis, Wageningen

Opdrachtgever:
Amicon

In de periode waarin ik bij Van Overhagen Architecten werkzaam was heb ik het ontwerp gemaakt voor het hoofdkantoor van Menzis, toen nog Amicon geheten. Vanuit Arnhem heb ik de werkzaamheden voor de uitwerking van dit plan en de begeleiding van de uitvoeringsfase verricht.

Het grote programma van 12.500m2 kantoor, 2500m2 restaurant met vergaderruimten en een crèche, is in het ontwerp opgesplitst in 3 losstaande bouwvolumes die d.m.v. een transparante centrale verkeers-as met elkaar gekoppeld zijn. Het is het concept van losse 'parels' die d.m.v. een snoer met elkaar verbonden zijn.

In dit concept is een mogelijke uitbreiding in de toekomst voorzien: via het verlengen van de centrale as, de parelsnoer, kunnen er nieuwe "parels" aan de ketting geregen worden...