BWK Kockengen 1
BWK Kockengen 2
BWK Kockengen 3
BWK Kockengen 4
BWK Kockengen 5
BWK Kockengen 6
BWK Kockengen 7
BWK Kockengen 1
BWK Kockengen 2
BWK Kockengen 3
BWK Kockengen 4
BWK Kockengen 5
BWK Kockengen 6
BWK Kockengen 7

Brandweerkazerne Kockengen

Opdrachtgever:
Veiligheidregio Utrecht

Op 15 september jl. heeft de evaluatie plaatsgevonden van het project uitbreiding brandweerkazerne Kockengen. Het ontwerp dat we hebben gemaakt voor de uitbreiding van de remise- en de kleedruimte alsmede de totale renovatie van de bestaande kazerne is inmiddels enkele maanden in gebruik.

Aanleiding was de de nieuwe richtlijn die door de Veiligheidsregio Utrecht voor al haar brandweerkazernes is gemaakt. Voor BWK Kockengen betekende dat, naast de genoemde fysieke uitbreidingen, het realiseren van een totaal nieuwe interne routing, alles t.b.v. een optimalisatie van de uitruktijd. 

De aanpak van de kazerne Kockengen maakt onderdeel uit van een grote operatie van de 70 locaties in de VRU. Inmiddels is inTex architecten voor 3 andere locaties gevraagd om renovatie/uitbreidingsplannen te ontwerpen.