inTex architectenadviseurs is zich bewust van de grote impact die de bouwsector heeft op het milieu. Door de grote hoeveelheid bouwafval die geproduceerd wordt tijdens de realisatie en sloop van projecten, het grootverbruik van eindige fossiele bouwstoffen en de afhankelijkheid van eindige fossiele brandstoffen tijdens het gebruik, zal een omslag naar verantwoord en milieupositief bouwen moeten plaatsvinden.

Als architectenbureau willen wij hieraan een positieve bijdrage leveren door de transitie in te zetten naar circulair ontwerpen en bouwen. Onze ambitie is om met onze opdrachtgevers in gesprek gaan over zaken als natuurlijk materiaalgebruik, remontabel ontwerpen, duurzaamheid en slimme energieconcepten.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om in elk project de uitdaging aan te gaan zoveel mogelijk aspecten van circulariteit te realiseren, uiteraard binnen de kaders die door onze opdrachtgevers gesteld worden.