iglo

presentatie Circulariteit voor Volkshuisvesting Arnhem

Aan corporatie Volkshuisvesting Arnhem hebben we eind oktober onze presentatie over Circulair Bouwen en Ontwerpen mogen geven. Met deze presentatie geven we woningcorporaties inzicht in wat Circulariteit voor hun kan betekenen. Naast een algemene inleiding over Circulariteit laten we via de Methodiek Circulair Bouwen zien hoe bepaalde keuzes invloed hebben op de kosten, nu en in de toekomst. Hiermee wordt Circulariteit "tastbaar" en niet alleen een mooi verhaal.

Inmiddels hebben we deze presentatie aan diverse woningcorporaties mogen geven, waarbij we positieve reacties hebben mogen ontvangen. Hebt u ook interesse, neem dan kontact met ons op, dan kunnen we u nader informeren.